ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOÀNG THỐNG PHONG TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GÚT


10:46 - 14/03/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Văn Quýnh và các cộng sự - BVTW Quân Đội 108, Tháng 11/2010

1.Tóm tắt:

Đặt vấn đề: Gút là một bệnh chuyển hóa, biểu hiện đặc trư­ng là có những đợt viêm khớp cấp và lắng đọng natri urat trong các tổ chức do tăng acid uric trong máu. Bệnh gút hay gặp ở tầng lớp ng­ười có mức sống cao, tần suất ở một số n­ước châu Âu vào khoảng 0,5% dân số, nam bị bệnh cao gấp 10 lần so với nữ. Ở nư­ớc ta, bệnh gặp ngày càng nhiều, ảnh hưởng nhiều đến sức lao động và chất lượng cuộc sống và đang trở thành vấn đề có tính thời sự. Đến nay điều trị và dự phòng gút tái phát bằng các thuốc tây y đã có kết quả tốt song còn có nhiều tác dụng  không mong muốn. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền trong điều trị và dự phòng gút tái phát là một hướng nghiên cứu cần được quan tâm.

Hoàng thống phong (HTP) được bào chế từ  các loại cây cỏ có sẵn trong  địa phương đó là: Trạch tả, Nhọ nồi, Ba kích, Hạ khô thảo, Thổ phục linh, Nhàu và Hoàng bá  đã được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ y tế cho phép sử dụng hỗ trợ phòng và điều trị bệnh gút (chứng thống phong).

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của Hoàng Thống Phong.

Đối tượng nghiên cứu: 27 bệnh nhân (BN) là nam điều trị bằng Colchicin  phối hợp với HTP trong 7 ngày sau đó tiếp tục dùng HTP đơn độc liên tục trong 6 tháng.                                                                          


Kết quả:
Nồng độ Acid uric máu giảm dần trong quá trình điều trị, sau 1 tháng nồng độ Acid uric giảm được 59,53 mmol/l, 88,9% BN có Acid uric máu ở giới hạn bình thường sau 6 tháng điều trị. 59,3 % BN hết viêm khớp trong 2 ngày đầu, không có cơn gút tái phát trong 6 tháng. Sản phẩm sử dung an toàn, không thấy có tổn thương gan, thận, cơ quan tạo máu và các tác dụng không mong muốn.Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, tiến cứu theo dõi học.

Kết luận: Hoàng Thống Phong có hiệu quả làm giảm nồng độ acid uric và ngăn chặn cơn gút tái phát.

Abstract:

The aim of research: To evaluate the effectiveness and safety of Hoang Thong Phong in the treatment of gout.

The object and method of research: 27 male patients are diagnosed and treated at military central Hospital No 108 from 08-2008 to 03-2010. Result: The concentration of blood uric acid decreases during treatment with Hoang Thong Phong, after one month the level of uric acid decreases 59,53 mmol/l, 88,9% patients had normal blood uric acid levels after 6 months of treatment. The arthritis symptoms of 59,3 % patients run out in the first two days with no recurrence of gout attacks in six months; whereas, with prior treatment, 5 patients had recurrent attacks of gout within 6 months. Hoang Thong Phong is safe and has no side effects in liver, kidney and blood – producing organs.

Conclusion: Hoang Thong Phong is effective in reducing blood uric acid level and preventing recurrence of gout attacks.

2. Kết quả

A. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

Bảng 1: Sự thay đổi nồng độ acid uric trước và sau ĐT

Thời gian

Acid uric trung bình(mmol/l)

(n = 27)

Acid uric giảm (mmol/l)

(n = 27)

Số BN acid uric

(n, %)

Trước ĐT

545,65 ± 95,75

 

4/27  (14,5)

Tháng 1

485,82 ± 98,64

59,53

16/27 (59,3)

Tháng 2

442,92 ± 91,23

42,9

18/27 (66,6)

Tháng 3

405,72 ± 89,57

37,2

20/27 (74,1)

Tháng 4

374,95 ± 75,85

29,77

21/27 (77,7)

Tháng 5

345,65 ± 65,71

29,3

22/27 (81,4)

Tháng 6

319,75 ± 79,15

25,9

24/27 (88,9)

Biểu đồ 2: Sự thay đổi nồng độ acid uric trước và sau điều trị

- Trước điều trị có 4/27 bệnh nhân nồng độ acid uric máu ở giới hạn bình thường.

-  Sau 1 tháng ĐT: Acid uric máu giảm được 59,53(mmol/l), 59,3% BN có acid uric máu ở giới hạn bình thường.

- Sau 6 tháng ĐT: 88,9% BN có acid uric ở giới hạn bình thường.

Bảng 2: Kết quả xét nghiệm máu trước và sau 6 tháng điều trị

Các chỉ số

Trước điều trị (n = 27)

Sau điều trị (n =  27)

P

Acid uric (mmol/l)

545,65 ± 95,75

319,75 ± 79,15

< 0,05

Cholesterol (mmol/l)

5,24 ± 1,06

5,26 ± 1,02

> 0,05

Triglicerit (mmol/l)

2,46 ± 1,49

2,49 ± 1,53

> 0,05

LDL-C (mmol/l)

2,57 ± 0,93

2,57 ± 0,94

> 0,05

HDL-C (mmol/l)

1,67 ± 0,54

1,69 ± 0,51

> 0,05

Glucose (mmol/l)

6,61 ± 1,75

6,69 ± 1,90

> 0,05

Ure (mmol/l)

7,3 ± 1,2

6,7 ± 1,5

> 0,05

Creatinin (mmol/l)

91,5 ± 9,4

87,6 ± 11,3

> 0,05

SGOT (UI/l)

26,4 ± 7,3

29,6 ± 9,8

> 0,05

SGPT (UI/l)

29,6 ± 8,2

26,9± 10,6

> 0,05

Hồng cầu (T/l)

4,46± 0,25

4,51 ± 0,22

> 0,05

HST ( g/l)

139,6 ± 4,5

138,9 ± 3,7

> 0,05

Bạch cầu (G/l)

6,41 ± 1,65

6,34 ± 1,12

> 0,05

Tiểucầu ( G/l)

176,61 ± 31,75

194,45 ± 23,12

> 0,05


- Sau điều trị acid uric máu giảm có ‎ nghĩa thống kê với p

Bảng 3: Tỷ lệ hết đau khớp sau điều trị

Các chỉ số

Trước ĐT

(n,%)

Sau ĐT

(n,%)

Hết viêm khớp:

- 1 đến 2 ngày

- 3 đến 4 ngày

- Trên 5 ngày

 

16 (59,3)

10 (37,1)

1 (3,7)

Cơn gút tái phát:

- Trong 3 tháng

-Trong 6 tháng

1/27 (3,7)

4/27 (14,8)

0

        0

Biểu đồ 3: Tỷ lệ hết viêm khớp sau điều trị

Biểu đồ 4: Tỷ lệ cơn gút tái phát trước và sau khi dùng Hoàng Thống Phong

- Có 59,3% hết đau khớp trong 2 ngày đầu. 1 BN đến ngày thứ 7 mới hết đau khớp. Không thấy có BN nào tái phát khi theo dõi trong 6 tháng, mặc dù trước khi điều trị có 5 BN có tái phát trong vòng 6 tháng.

B. ĐÁNH GIÁ ĐỘ AN TOÀN

Bảng 4: Đánh giá tác dụng không mong muốn

Các chỉ số

Trước ĐT

(n,%)

Sau ĐT

(n,%)

Rối loạn tiêu hoá

0

0

Ban dị ứng

0

0


Theo dõi điều trị liên tục trong 6 tháng, xét nghiện máu không thấy có tổn thương gan, thận và cơ quan tạo máu, không ghi nhận thấy tác dụng không mong muốn nào.

3.Kết luận

Qua theo dõi điều trị cho 27 bệnh nhân (BN) là nam điều trị bằng Colchicin trong phối hợp với HTP trong 7 ngày sau đó chỉ dùng HTP đơn độc liên tục trong 6 tháng, chúng tôi nhận thấy:

  1. Nồng độ acid uric máu giảm dần trong quá trình điều trị, sau 1 tháng nồng độ acid uric đã giảm được 59,53 mmol/l, có 88,9% bệnh nhân có acid uric máu ở giới hạn bình thường sau 6 tháng điều trị .
  2. 59,3 % bệnh nhân hết viêm khớp trong 2 ngày đầu, không có cơn gút tái phát trong 6 tháng, mặc dù trước khi điều trị có 5 bệnh nhân có gút tái phát trong vòng 6 tháng.  Không thấy có tổn thương gan, thận, cơ quan tạo máu và các tác dụng không mong muốn. Kết quả nghiên cứu cũng tương tự như kết quả nghiên cứu của Greame Shaw khi dùng Gout well một sản phẩm có thành phần tương tự như Hoàng Thống Phong để điều trị cho 90 bệnh nhân gút trong vòng từ 4 đến 6 tháng.

Trích dẫn: “Tạp chí Y HỌC LÂM SÀNG 108”, tr 40 – 45; Tập 5 – Số 5/2010.* Tác dụng có thể khác nhau tuỳ cơ địa của người dùng
Copyright © 2012. Hoangthongphong.vn